За нас

AxxonOil е международнo оперираща компания, базирана в Италия, лидер в производството на смазочни продукти. Ние произвеждаме и разпространяваме висококачествени продукти в над 30 страни по света, използвайки само най-добрите свежи масла и стриктно избраните пакети от добавки. AxxonOil постоянно проучва и разработва нови и подобрени смазочни продукти. Нашият изследователски център си сътрудничи с производителите на превозни средства и с клиенти, за да получи иновативни продукти, които могат да задоволят изискванията на най-модерните двигатели. Силната страна на AxxonOil е вътрешната лаборатория за химико-физични тестове, оборудвана с най-модерните устройства за качествени тестове на смазочни продукти, добавки и химически продукти.


Широката гама от продукти Xtreme се произвеждат в най-модерния и напълно автоматизиран завод. Разширените техники за производство и редовният контрол за качество представляват основната база за високи стандарти за качество и постоянната производителност. Xtreme смазващите продукти отговарят на изискванията на световните лидери в производството на автомобили. Продуктите успешно издържаха тестовете, за да получат най-престижните одобрения от Mercedes-Benz, Volkswagen, MAN, Volvo, Renault, Mack и много други.


Официален вносител за България: Мастер 11 ЕООД